Akce, jejíž motto zní Patient First, Safety Always (pacient prvně, bezpečnost vždy), je důležitou událostí pro budoucí vývoj letecké záchranné služby v České republice i zahraničí. Setkání, kterého se samozřejmě účastnili i zástupci ALFA-HELICOPTER, Vám v následujících rozhovorech přiblíží dva z účastníků:

Piotr Olowski - ředitel polského Úřadu pro civilní letectví a místopředseda Management Board EASA (Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví)

Co si o sympoziu a členské schůzi myslíte? Podle mě je toto setkání absolutně nezbytné. Jsem šťastný, že tu mohu být, protože toho máme spoustu na prodiskutování. Z mého pohledu patří operace letecké záchranné služby k těm nejdůležitějším, protože zachraňujeme životy. A tady v Brně máme teď neuvěřitelnou možnost najít řešení největších problémů, se kterými se musíme potýkat.

Jaká nejdůležitější témata, jsou na akci probírána? Je toho spoustu. Důležité je, že se sešli zástupci mnoha zemí. S kolegy z České republiky, Slovenska, Rakouska, Švýcarska a dalších zemí máme možnost probrat dosavadní procedury a vytvořit nové. Společně najdeme problémy, které nám stěžují práci, pojmenujeme je a pokusíme se najít řešení, které následně jako návrh můžeme jménem všech zúčastněných zemí předložit Evropské agentuře pro bezpečnost letectvi (EASA).

Líbí se Vám Brno? Jsem tady úplně poprvé a jsem nadšený. Navštívil jsem Katedrálu svatého Petra a Pavla, která se mi moc líbila, a celkově musím říct, že Brno je město s krásnou architekturou. Navíc je tu i spousta pěkných restaurací a nádherně nám vyšlo počasí. Když dostanu ještě někdy možnost sem přijet, vezmu sebou svoji ženu.

MUDr. Jolanta Mácová - vedoucí lékařka letecké záchranné služby ZZS JmK Brno

Co si o sympoziu a členské schůzi myslíte? Určitě je to pro nás pro všechny, kteří máme možnost tady díky ALFA-HELICOPTER být, velká zkušenost. Máme možnost diskutovat s našimi zahraničními kolegy, zjistit, jaký je jejich pohled na přednemocniční péči, a poznat jejich postupy, kterými se můžeme v některých případech inspirovat.

Jaká nejdůležitější témata, jsou na akci probírána? Setkali se zde lidé, kteří tomu rozumí a mají vliv na dění v Evropě. Osobně probírají otázky bezpečnosti, budoucnosti vývoje techniky a další témata. Určitě z toho tedy vznikne mnoho výstupů. Myslím, že konference bude mít velký vliv například na to, jakým způsobem budou dál utvářeny bezpečnostní předpisy. Velmi diskutovanými tématy jsou totiž složení posádky, únava či možná délka služby.

Líbí se Vám Brno? Žiju v Brně už třicet let. Město i brněnskou leteckou záchrannou službu mám samozřejmě ráda. Můj názor je, že v ničem rozhodně nezaostáváme za ostatními leteckými záchrankami. A tím myslím například i ty rakouské. Vše je tady totiž na vysoké úrovni a v podstatě srovnatelné se zahraničím.