Na co byl výcvik zaměřený? Cílem výcviku bylo seznámení účastníků s principy CRM (Crew Resource Management), tedy využití všech dostupných zdrojů, nejen v oblasti letectví, ale i ze strany zdravotnické. Důraz byl kladen na uvědomění si vlivu lidského faktoru na činnost v rámci letecké záchranné služby HEMS (Helicopter Emergency Medical Service). Z mého pohledu bylo záměrem kurzu zlepšit výkonnost posádek po stránce spolupráce, skupinové eliminace chybných rozhodnutí, zlepšení komunikace a porozumění v týmu, či faktory stresu a jeho následky. V neposlední řadě jsme byli seznámení s firemní kulturou bezpečnosti u společnosti ALFA-HELICOPTER.

Dokážete vypíchnout něco zajímavého, co jste se dozvěděl či naučil? Po tomto výcviku jsem dospěl k poznání, že je velmi důležité v týmu skutečně spolupracovat. Že je nutné, aby se při plnění různých úkolů vždy ve skupině vyprofiloval lídr, který by měl být v dané chvíli respektován. Uvědomil jsem si, jak je důležité si při práci ověřit, zda byl zadaný úkol nebo příkaz pochopen a vyhodnocen členy týmu správně. V současné době považuji za důležité, vzhledem k nedávné katastrofě německého Airbusu, upozornění psychologa na případné změny chování jednotlivých členů týmu. Zajímavá byla i ukázka jak různě lze z úhlu pohledu jednotlivých členů skupiny interpretovat stejné zadání úkolu, což se dá eliminovat dodržováním daných standardizovaných postupů. Za přínosné považuji i seznámení se způsoby hlášení ve společnosti Alfa Helicopter. Zde zavedený systém umožňuje beztrestně ohlásit všechny události, což přináší možnost poučení a vyvarování se podobných chyb i pro ostatní.

Co bylo nejnáročnější? V mém případě bylo náročné dokázat se přizpůsobit skupině a spolupracovat ve prospěch většiny. Jak se říká – táhnout za jeden provaz s lidmi, které neznáte. Většina z účastníků kurzu byli tentokrát lékaři, kteří jsou zvyklí vést kolektivy. Tito lidé nejsou příliš zvyklí přijímat příkazy, ale spíše je rozdávat. Během výcviku se však museli zapojit do práce v týmu, v němž se při různých činnostech někdo vyprofiloval jako lídr. Pak bylo nutné se jeho pokyny řídit, aby bylo možné daný úkol zdárně vyřešit.

Pokolikáté už jste se podobného výcviku zúčastnil? Je to moje první zkušenost s podobnou tématikou.

Jaký význam z Vašeho pohledu výcvik měl? Odnáším si pár zajímavých zkušeností, které určitě využiji nejenom v oblasti HEMS, ale i v práci na záchranné službě a v nemocnici. Jak jsem již zmínil, zde jsem jako lékař většinou zvyklý kolektivu velet a některé aspekty, zejména z přednášek o komunikaci či práci v týmu, mohu jistě i v tomto prostředí využít. Doposud jsem měl pocit, že při letech HEMS je vše bezpečné a že se nemůže jen tak něco stát. Nicméně po rozebrání několika leteckých nehod z různého prostředí jsem pochopil, že většinu nehod způsobuje souhra několika nečekaných a relativně nevýznamných faktorů a selhání, které mohou v důsledku vést až k fatálnímu konci. Proto je nutné nespoléhat se pouze na druhé, ale zapojit se aktivně do činnosti a úkoly řešit koordinovaně v týmu.

Jaký máte z akce celkový dojem? Přiznám se, že podle názvu kurzu, jsem měl strach, jak to vše přežiju. Nicméně profesionální a zkušený tým lektorů pro nás připravil zajímavé a poučné dva dny. Měl jsem zde možnost se též odpoutat od všednodenních starostí během různých her, které prokládaly teoretické přednášky. Zamyslel jsem se nad spoustou situací, které jsem měl možnost již v rámci letů HEMS zažít. V některých případech jsem si vytvořil či potvrdil určité souvislosti, a získal jsem další informace, proč se některé věci vlastně dělají tak, jak se dělají. Celkově kurz hodnotím velmi kladně a rád se dalšího, opakovacího kurzu opět zúčastním.