Dopravní nehoda dvou dodávek a skupiny cyklistů. Třicet zraněných, kteří potřebují péči. Někteří jsou i v kritickém stavu. Drama, které si nikdo z nás nepřeje vidět. Je však třeba, aby na něj ti, kteří zachraňují životy, byli připraveni. I proto se před týdnem na Znojemsku konalo mezinárodní taktické cvičení SANITKA 2015.

Hlavním cílem bylo procvičit koordinaci záchranných a likvidačních prací prováděných složkami Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, záchranného systému Dolního Rakouska a dobrovolnických týmů - partnerů projektu „Save regions“ při mimořádné události, jakou by mohla být výše popsaná nehoda.

Většině pacientů bylo nutné poskytnout zdravotní péči, převést je do zdravotnického zařízení a poskytnout také psychosociální péči. Dopravní nehoda byla komplikována tím, že zranění nebyli jen česky mluvící, ale i rakouští občané. S jazykovou bariérou, dlouhými dojezdovými časy, lehce odlišnými systémy řízení MU, se museli vypořádat všechny cvičící složky a hlavně vedoucí zdravotnické složky, jejíž činnost na místě mimořádné události převažovala.

ALFA-HELICOPTER se na simulované záchranné akci podílela dvěma vrtulníky.

Po ukončení první části cvičení pokračovala mezinárodní akce druhou částí, ve které jednotlivé složky prezentovaly svoji techniku či postupy. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje prezentovala svoji činnost ve stanu pro mimořádné události ve spolupráci s ALFA-HELICOPTER a Medical Information Technologies.

Akce se krom jiných účastnila i paní doktorka Jana Kubalová, která se podílela na přípravě SANITKY. Pro naše čtenáře se podělila o své dojmy:

„Pro mne to bylo první mezinárodní cvičení, na kterém jsem měla možnost se podílet. Byla to obrovská zkušenost. Líbila se mi spolupráce s představiteli integrovaného záchranného systému Dolního Rakouska při přípravě cvičení a hlavně výsledek cvičení - navázání užší spolupráce. Doufám, že tuto spolupráci budeme dál rozvíjet i v projektu přeshraniční spolupráce.

Líbilo se mi profesionální vystupování výjezdových skupin jak z Jihomoravského kraje tak i ostatních krajů. Líbila se mi rychlost ošetření a transportu kriticky zraněných pacientů.

Cvičení ukázalo, že jsme schopni spolupracovat, že jazyková bariéra již není tak velká a že systémy řešení v případě vzniku mimořádných událostí jsou obdobné.

Je třeba na tuto čerstvě zavedenou spolupráci dál navázat, cvičení společně vyhodnotit a najít silné a slabé stránky, na kterých dál pracovat.“