Zavřít

21 let

ALFA-HELICOPTER provozuje Leteckou záchrannou službu v České republice již přes 21 let.

Zavřít

38.000

Od roku 1992 jsme uskutečnili téměř 38.000 zásahů se celkovým náletem přes 30.000 letových hodin.

Zavřít

Nejmodernější

Využíváme nejmodernější leteckou techniku - stroje EC 135 T2+ a BELL 427.

Zavřít

Bezpečnost

Naším cílem je dosahovat maximální bezpěčnosti ve všech leteckých činnostech společnosti.

Zavřít

Spolupráce

Vážíme si dlouhodobé spolupráce s našimi partnery: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského, Olomouckého, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.

Sponzoring

V této sekci naleznete stručný popis firem, institucí, kongresů a osob, které jsou podporovány společností ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o.

Vědecké kongresy a konference

ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. je partnerem mnoha vědeckých kongresů a konferencí z oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a traumatologie. Jako partner spolupracuje s pořadateli konference "Medicína katastrof", která je každým rokem pořádána v Brně. Je také partnerem konference "Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče" [ www.brnenske-dny.cz ] konané každoročně na zámku v Mikulově a "Dostálových dnů", což je významný kongres z oblasti urgentní medicíny.

Vedle partnerství s vědeckými kongresy a konferencemi, společnost ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. významně přispěla také k vydání reprezentativní učebnice URGENTNÍ MEDICÍNA, ta byla vydána v roce 2004 autorským kolektivem pod vedením prof. MUDr. Jiřího Pokorného, DrSC.

Nadační fond dětské onkologie - Krtek

[ www.krtek-nf.cz ]

Nadační fond dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek) se svojí činností zaměřuje na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné kojence, děti a dospívající mládež absolvující léčbu na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně (KDO FN Brno). ALFA HELICOPTER, spol. s r. o. podporuje NF Krtek od roku 2006.

Nadační fond Modrý Hroch

[ www.modryhroch.cz ]

Nadační fond Modrý Hroch se zaměřuje na zlepšení a prohloubení péče o dětské pacienty postižené zejména úrazem, a to v době jejich léčení i rekonvalescence na Klinikách dětské chirugie, ortopedie a traumatologie FN Brno. Snaží se rovněž o prevenci úrazů dětí. ALFA-HELICOPTER přispívá svými sponzorskými dary tomuto nadačnímu fondu od roku 2009.

Krumlovský vodácký maraton

[ www.krumlovskymaraton.com ]

ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. má tu čest být generálním partnerem Krumlovského vodáckého maratonu, který je znám jako největší říční maraton na území České Republiky, kam se každoročně v říjnu sjíždí několik stovek vodáků nadšenců, ale také vrcholových sportovců.

Divadlo Bolka Polívky

[ www.divadlobolkapolivky.cz ]

Divadlo uvádí autorská představení, ve kterých hraje Bolek Polívka, i hostující divadla česká, slovenská a zahraniční a také přehlídky divadelního umění. Divadlo je sponzorováno společností ALFA-HELICOPTER od roku 2004.

SPOLEČNOST UKONČILA ČINNOST
DNEM 31. 12. 2016 BYLA ZRUŠENA S LIKVIDACÍ

KONTAKT

ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. v likvidaci
Vachova 5, 602 00 Brno
e-mail: office@alfahelicopter.cz